تماس با ما

تماس با کاخ سبز چهلستون

آدرس دفتر اصلی : اصفهان ، انتهای هشت بهشت شرقی ، شهرک جانبازان ، نبش فجر ۱۱
آدرس دفتر فروش : اصفهان ، اتوبان میثمی ، ورودی شهرک امیریه ، خیابان ساعد اصفهانی ، جنب بنگاه همت
آدرس کارگاه : شهرضا ، شهر گلشن
شماره فکس : ۰۳۱۳۵۲۹۴۰۷۰
تلفن همراه : ۰۹۱۳۳۲۵۷۴۰۷ مهندس نوذری -۰۹۱۳۳۲۲۰۱۵۴ علی عسگریان
ایمیل:info@kakhesabz.com